A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314605. látogatója

Budapest

2018. december 12.,

szerda


 

197. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet
A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
34768

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.