A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314604. látogatója

Budapest

2018. december 6.,

csütörtök


 

194. szám


 

Ára: 8925 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2018. évi LXXXIV. törvény
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról
34393
2018. évi LXXXV. törvény
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
34491
2018. évi LXXXVI. törvény
A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről
34493
2018. évi LXXXVII. törvény
A Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári ügyekben nyújtandó kölcsönös jogsegélyről szóló megállapodás kihirdetéséről
34585
2018. évi LXXXVIII. törvény
Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
34601
2018. évi LXXXIX. törvény
Az oktatási nyilvántartásról
34605
2018. évi XC. törvény
A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
34624
2018. évi XCI. törvény
Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
34632
2018. évi XCII. törvény
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról
34644
2018. évi XCIII. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
34645
2018. évi XCIV. törvény
Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
34646
2018. évi XCV. törvény
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról
34655
2018. évi XCVI. törvény
A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
34656
2018. évi XCVII. törvény
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról
34658
230/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
34664
231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
34665
35/2018. (XII. 6.) AM rendelet
Az egyes agrárágazati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
34666
Köf.5030/2018/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
34677
513/2018. (XII. 6.) KE határozat
Rektori megbízásról
34683
1646/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
A 2019. évi ITTF Asztalitenisz Egyéni Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
34683
1647/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség mértékének mérsékléséről
34684
1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
34685
1649/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Kaposváron létesítendő, ipari befektetésekhez tervezett oktatási és innovációs műhely létrehozásához szükséges támogatás biztosításáról
34688
1650/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
A Vasas Sport Club létesítmény-fejlesztési programja I. ütemének, valamint az Illovszky Rudolf Stadion újjáépítésének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos intézkedésről
34689
1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat
Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
34690

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.