A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314628. látogatója

Budapest

2018. november 26.,

hétfő


 

185. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről
33918
1597/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
Az agrárpolitikai szakdiplomata álláshely 2018–2021. évi működtetéséhez szükséges forrás fejezetek közötti átcsoportosításáról
33920
1598/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
Az Attila király emlékmű létrehozásáról
33923
1599/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére megvalósítandó előirányzat-átcsoportosításról
33925
1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról
33928
1601/2018. (XI. 26.) Korm. határozat
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról
33928
143/2018. (XI. 26.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és az új tagok kijelöléséről
33929

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.