A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370969. látogatója

Budapest

2018. november 9.,

péntek


 

171. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
205/2018. (XI. 9.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
31326
33/2018. (XI. 9.) MNB rendelet
A „450 éves az unitárius egyház” ezüst emlékérme kibocsátásáról
31327
34/2018. (XI. 9.) MNB rendelet
A „450 éves az unitárius egyház” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
31329
483/2018. (XI. 9.) KE határozat
Bírósági ülnök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
31331
484/2018. (XI. 9.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
31331
485/2018. (XI. 9.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
31332
1556/2018. (XI. 9.) Korm. határozat
A Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő további befizetés pénzügyi forrásának biztosításáról
31332
1557/2018. (XI. 9.) Korm. határozat
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
31333
1558/2018. (XI. 9.) Korm. határozat
Grand Tour kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtjának előkészítéséről
31333
1559/2018. (XI. 9.) Korm. határozat
A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
31334
135/2018. (XI. 9.) ME határozat
A Nemzetközi Beruházási Bank és a Magyarország Kormánya közötti székhely-megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
31334
136/2018. (XI. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
31335
137/2018. (XI. 9.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
31335

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.