A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314606. látogatója

Budapest

2018. október 12.,

péntek


 

158. szám


 

Ára: 4515 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
30569
189/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
30578
190/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
30578
191/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
30580
192/2018. (X. 12.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
30581
35/2018. (X. 12.) EMMI rendelet
Egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
30583
36/2018. (X. 12.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
30661
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
30663
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról ?
30664
462/2018. (X. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
30664
1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat
A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
30666
1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról
30668
1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozásáról
30669
1500/2018. (X. 12.) Korm. határozat
A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság használatában álló ingatlanok vasútüzemhez nem szükséges területeinek felméréséhez szükséges források biztosításáról
30671
1501/2018. (X. 12.) Korm. határozat
A Budapest MICE Turisztikai Fejlesztési Program támogatásáról
30672
1502/2018. (X. 12.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
30675
1503/2018. (X. 12.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Lővérek Program részeként megvalósuló új soproni fedett uszoda fejlesztés megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról
30676
127/2018. (X. 12.) ME határozat
Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
30677
128/2018. (X. 12.) ME határozat
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
30677
129/2018. (X. 12.) ME határozat
A Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
30678
130/2018. (X. 12.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.