A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8314629. látogatója

Budapest

2018. október 9.,

kedd


 

155. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2018. évi LVI. törvény
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
30440
186/2018. (X. 9.) Korm. rendelet
Egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
30443
187/2018. (X. 9.) Korm. rendelet
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
30447
447/2018. (X. 9.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
30448
448/2018. (X. 9.) KE határozat
Rektori megbízásról
30448
449/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
30449
450/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
30449
451/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
30449
452/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
30450
453/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
30450
454/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
30450
455/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
30451
456/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
30451
457/2018. (X. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
30451
1489/2018. (X. 9.) Korm. határozat
A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházáshoz kapcsolódó független mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
30452
1490/2018. (X. 9.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.5-16-2016-00002 azonosító számú („Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
30453
1491/2018. (X. 9.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosító számú, „Marótvölgyi öblözet rendezése” tárgyú projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról
30455
1492/2018. (X. 9.) Korm. határozat
A KEHOP-1.6.0-15-2016-00018 azonosító számú, „Logisztikai raktárcsarnok építése” című projekt támogatásának növeléséről
30457

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.06.10.