A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371016. látogatója

Budapest

2018. október 2.,

kedd


 

150. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól
30362
179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról
30364
180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
Az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
30372
181/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a lőfegyverek hatástalanítására vonatkozó európai uniós követelményekkel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
30373
182/2018. (X. 2.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
30374
1477/2018. (X. 2.) Korm. határozat
A közigazgatási bíráskodás rendszerének elkülönített szervezeti keretek között történő működéséhez szükséges egyes intézkedésekről
30376
1478/2018. (X. 2.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról
30377
1479/2018. (X. 2.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2018. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
30379

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.