A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2017. június 23.,

péntek


 

97. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi LXXIX. törvény
Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
9284
2017. évi LXXX. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről
9300
2017. évi LXXXI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
9320
2017. évi LXXXII. törvény
A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
9326
2017. évi LXXXIII. törvény
A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
9335
17/2017. (VI. 23.) MNB rendelet
A „Lajtha László” ezüst emlékérme kibocsátásáról
9349
18/2017. (VI. 23.) MNB rendelet
A „Lajtha László” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
9351
1385/2017. (VI. 23.) Korm. határozat
A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
9353

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.