A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371434. látogatója

Budapest

2017. június 16.,

péntek


 

92. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi LXXI. törvény
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
8822
2017. évi LXXII. törvény
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról
8823
2017. évi LXXIII. törvény
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
8845
2017. évi LXXIV. törvény
Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
8847
2017. évi LXXV. törvény
Energetikai tárgyú törvények módosításáról
8850
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól
8857
157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról
8929
158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8936
18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
8937
1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat
A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról
8940
1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat
Egyes köznevelési szakmai testületekről
8940

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.