A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. január 24.,

kedd


 

9. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
199
11/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága fenntartói kötelezettség ellátására történő kijelöléséről
199
12/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet zálogjoggal összefüggő módosításáról
200
13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
200
14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
A Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
202
15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet
A Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
204
2/2017. (I. 24.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
206
10/2017. (I. 24.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
208
11/2017. (I. 24.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
208
1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat
A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról
209
1024/2017. (I. 24.) Korm. határozat
Az „okos város” szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató szervezeti és tudásplatform létrehozásáról és működtetésétől, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról
209
1025/2017. (I. 24.) Korm. határozat
Az „A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja” című beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról
210
1026/2017. (I. 24.) Korm. határozat
A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról
213
1027/2017. (I. 24.) Korm. határozat
A 2014–2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
213
1028/2017. (I. 24.) Korm. határozat
A kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló kormányhatározatok visszavonásáról
214
1029/2017. (I. 24.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. melléklete szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
214
11/2017. (I. 24.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
214
12/2017. (I. 24.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
215

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.