A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. június 13.,

kedd


 

89. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
16/2017. (VI. 13.) MNB rendelet
A 2017-ben Magyarországon megrendezésre kerülő +17. FINA Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról
8758
2/2017. (VI. 13.) MK rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról
8760
7/2017. (VI. 13.) HM rendelet
A biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás során alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeiről
8764
8/2017. (VI. 13.) IM rendelet
A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről
8771
5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet módosításáról
8775
Köf.5012/2017/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8782
1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat
A 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról
8789

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.