A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. június 9.,

péntek


 

86. szám


 

Ára: 8295 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi LXIX. törvény
A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
8438
133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
8509
134/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8513
135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
A fás szárú ültetvényekről
8516
136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
Az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről
8521
137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról
8584
138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
8586
139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8588
140/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8595
141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
A Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8598
142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
A jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8600
143/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról
8601
31/2017. (VI. 9.) FM rendelet
A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról
8603
32/2017. (VI. 9.) FM rendelet
Az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8604
33/2017. (VI. 9.) FM rendelet
A jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
8606
34/2017. (VI. 9.) FM rendelet
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet és a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosításáról
8616
1331/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A 2019. évi ISF Combat Games és a 2020. évi ISF Gymnasiade megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
8618
1332/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról
8618
1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről
8619
1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról
8620
1335/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
Magyarország 2017–2050 közötti Élelmiszergazdasági Koncepciójáról
8621
1336/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A Nemzeti Bionika Program megvalósításáról
8622
1337/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A Bionikai Innovációs Központ létrehozása elnevezésű projekt lezárásáról és a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
8622
1338/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
8623
1339/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A Nigériát, Kelet-Afrikát és Jement sújtó éhínség enyhítése céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról
8623
1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről
8624
1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről
8624
1342/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról
8625
1343/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
Magyarország külképviseletei infokommunikációs hálózati kapcsolatainak tartós finanszírozásáról
8625
1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról
8626
1345/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
8629
1346/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2017-00029 azonosító számú („M8 autóút Körmend–Rábafüzes, országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése” című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról
8631
1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához, valamint hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről
8633
1348/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A zabolai Mikes kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
8633
1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról
8634
1350/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A Jánossomorja város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
8635
1351/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről
8635
1352/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8636
1353/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8636
52/2017. (VI. 9.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8637
53/2017. (VI. 9.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint a Botswanai Köztársaság Kormánya, az Ugandai Köztársaság Kormánya, a Gaboni Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya, S?o Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról
8637
54/2017. (VI. 9.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8638
55/2017. (VI. 9.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8638
56/2017. (VI. 9.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8639
57/2017. (VI. 9.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8639
58/2017. (VI. 9.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
8640

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.