A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371185. látogatója

Budapest

2017. június 8.,

csütörtök


 

85. szám


 

Ára: 5460 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi LX. törvény
A választottbíráskodásról
8301
2017. évi LXI. törvény
Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról
8317
2017. évi LXII. törvény
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról
8329
2017. évi LXIII. törvény
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
8351
2017. évi LXIV. törvény
Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
8379
2017. évi LXV. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
8392
2017. évi LXVI. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
8395
2017. évi LXVII. törvény
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
8400
2017. évi LXVIII. törvény
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
8411
129/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
8413
130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
A Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
8414
131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
8416
132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet
A Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
8418
1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
8420
1324/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről és a Nemzeti Sportközpontok célzott támogatásáról
8422
1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
Az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről
8423
1326/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A kerékpárút-fejlesztések és egyéb közlekedési és turisztikai infrastruktúra-beruházások megvalósításával kapcsolatos közműkiváltások felülvizsgálatáról
8426
1327/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
8427
1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
8429
1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról
8431
1330/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
A káposztásmegyeri Jégpalota állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről
8432
47/2017. (VI. 8.) ME határozat
A „Megállapodás az e-egészségügyi kapcsolattartó pontokért felelős nemzeti hatóságok között a határokon átnyúló e-egészségügyi információs szolgáltatásokban való részvételhez szükséges feltételekről” létrehozására adott felhatalmazásról
8432
48/2017. (VI. 8.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
8433
49/2017. (VI. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kiribati Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú család- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8433
50/2017. (VI. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8434
51/2017. (VI. 8.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
8434

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.