A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369727. látogatója

Budapest

2017. június 7.,

szerda


 

82. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról
8116
15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről
8123
16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól
8124
17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról
8125
12/2017. (VI. 7.) BM rendelet
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet módosításáról
8126
29/2017. (VI. 7.) FM rendelet
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról
8129
30/2017. (VI. 7.) FM rendelet
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
8152
197/2017. (VI. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8184
198/2017. (VI. 7.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8184
1299/2017. (VI. 7.) Korm. határozat
Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8185
43/2017. (VI. 7.) ME határozat
Kormánymegbízott kinevezéséről
8186
44/2017. (VI. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
8186
45/2017. (VI. 7.) ME határozat
Főiskolai rektorok megbízásáról
8186
46/2017. (VI. 7.) ME határozat
A Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről
8187

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.