A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369728. látogatója

Budapest

2017. június 1.,

csütörtök


 

80. szám


 

Ára: 1680 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
8028
5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet
Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól
8031
10/2017. (VI. 1.) BM rendelet
Az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról
8039
6/2017. (VI. 1.) IM rendelet
A cégnyilvántartással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
8049
7/2017. (VI. 1.) IM rendelet
A székhelyszolgáltatásról
8065

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.