A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. május 31.,

szerda


 

79. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi LVII. törvény
Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról
8014
1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
8020
1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
8022
41/2017. (V. 31.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagok megbízásáról
8025

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.