A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371150. látogatója

Budapest

2017. május 26.,

péntek


 

75. szám


 

Ára: 9240 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi LI. törvény
Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről
7642
2017. évi LII. törvény
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
7681
2017. évi LIII. törvény
nzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
7692
2017. évi LIV. törvény
Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
7730
2017. évi LV. törvény
A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról
7744
2017. évi LVI. törvény
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
7752
13/2017. (V. 26.) MNB rendelet
A „Kiegyezés” ezüst emlékérme kibocsátásáról
7797
14/2017. (V. 26.) MNB rendelet
A „Kiegyezés” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7799
15/2017. (V. 26.) MNB rendelet
Egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
7801
17/2017. (V. 26.) NFM rendelet
A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről
7830
11/2017. (V. 26.) AB határozat
A Pécsi Ítélőtábla Bhar.I.15/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 56. § (4) bekezdése és 376/A. § (1) bekezdésének c) pontja együttes alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
7861
1263/2017. (V. 26.) Korm. határozat
Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank Alapokmányában előírt kijelölésekről és felhatalmazásról
7869

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.