A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2017. május 25.,

csütörtök


 

74. szám


 

Ára: 12705 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi XLIII. törvény
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról
7322
2017. évi XLIV. törvény
Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról
7328
2017. évi XLV. törvény
Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról
7355
2017. évi XLVI. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
7371
2017. évi XLVII. törvény
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról
7374
2017. évi XLVIII. törvény
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról
7376
2017. évi XLIX. törvény
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
7380
2017. évi L. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
7400
9/2017. (V. 25.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Õrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközöktípusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet módosításáról
7623
8/2017. (V. 25.) EMMI rendelet
A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról
7624
25/2017. (V. 25.) FM rendelet
A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról
7629
26/2017. (V. 25.) FM rendelet
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról
7630
16/2017. (V. 25.) NFM rendelet
Az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról
7636

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.