A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371434. látogatója

Budapest

2017. május 8.,

hétfő


 

66. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2017. (V. 8.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról
7036
Köf.5005/2017/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
7038
159/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói felmentésről
7042
160/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7042
161/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7042
162/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7043
163/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7043
164/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7043
165/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7044
166/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7044
167/2017. (V. 8.) KE határozat
Bírói kinevezésről
7044
1252/2017. (V. 8.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2016-00018 azonosító számú „M4 Berettyóújfalu – Nagykereki (országhatár) közötti szakasz megvalósítása” című projekt II. építési szakasz kivitelezésének forrásbiztosításáról
7045
1253/2017. (V. 8.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00004 azonosító számú [„R67 Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) fejlesztése” című] egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatási összeg növeléséről
7047
1254/2017. (V. 8.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
7049

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.