A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371144. látogatója

Budapest

2017. május 5.,

péntek


 

65. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2017. (V. 5.) BM rendelet
Az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6978
7/2017. (V. 5.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
6980
23/2017. (V. 5.) FM rendelet
Az egyes barlangok védettségének feloldásáról
6999
6/2017. (V. 5.) NGM rendelet
@Tart2 = Egyes műszaki biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6999
7/2017. (V. 5.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról
7004
10/2017. (V. 5.) AB határozat
A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.50.469/2012/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (4) bekezdés b) pontjával és a 80. § (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
7008
10/2017. (V. 5.) OGY határozat
A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
7027
158/2017. (V. 5.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
7027
1250/2017. (V. 5.) Korm. határozat
A szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges források biztosításáról
7028
1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
7029
42/2017. (V. 5.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
7033

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.