A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. május 2.,

kedd


 

64. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
113/2017. (V. 2.) Korm. rendelet
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6968
6/2017. (V. 2.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
6970
15/2017. (V. 2.) NFM rendelet
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről
6971
147/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6972
148/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6972
149/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6972
150/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6973
151/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6973
152/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6973
153/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6974
154/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6974
155/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6974
156/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6975
157/2017. (V. 2.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6975
1248/2017. (V. 2.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
6975
1249/2017. (V. 2.) Korm. határozat
Az egyházi célú támogatásokból megvalósuló kerettanterv kidolgozásával összefüggő tananyag- és tankönyvfejlesztésekre vonatkozó beszerzések közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről
6976

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.