A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. április 28.,

péntek


 

63. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
6882
100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
6886
101/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
6896
102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
6896
103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
6898
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
6898
105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
6905
106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
6907
107/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
6908
108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről
6910
109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6921
110/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
6922
111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6923
112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6924
4/2017. (IV. 28.) BM rendelet
A Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről szóló 45/2015. (VII. 27.) BM rendelet módosításáról
6927
4/2017. (IV. 28.) HM rendelet
A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról
6929
1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről
6942
1235/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A rendvédelmi szervek és a honvédelmi szervezetek 2017–2020 közötti gépjármű- és gépjárműjavítási szolgáltatás beszerzéseinek biztosításáról
6943
1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
Egyes nemzetközi feladatok átadásáról
6943
1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
Egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről
6944
1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
Az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet létrehozásáról szóló koncepcióról és az ezzel kapcsolatos feladatokról
6946
1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017–2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról
6947
1240/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról
6949
1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról
6950
1242/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az „Egy övezet – egy út” kezdeményezéshez kapcsolódó kulturális programsorozatról és azok finanszírozásáról
6952
1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról
6952
1244/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú („Debrecen Venture Catapult Program” című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról
6954
1245/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról
6956
1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
6956
1247/2017. (IV. 28.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6963
35/2017. (IV. 28.) ME határozat
A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény (PCC SEE) Szerződő Felek közötti, prümi mintára megvalósuló automatizált DNS-, ujjnyomat- és gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjét megalapozó többoldalú egyezmény és végrehajtási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6964
36/2017. (IV. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Õrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6964
37/2017. (IV. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6965
38/2017. (IV. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6965
39/2017. (IV. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
6966
40/2017. (IV. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6966

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.