A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369727. látogatója

Budapest

2017. április 27.,

csütörtök


 

61. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi XXX. törvény
A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről
6830
2017. évi XXXI. törvény
Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról
6838
2017. évi XXXII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
6839
2017. évi XXXIII. törvény
Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
6840
14/2017. (IV. 27.) NFM rendelet
Az NGM Beruházásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről
6862
145/2017. (IV. 27.) KE határozat
Tárca nélküli miniszter kinevezéséről
6863
146/2017. (IV. 27.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről
6863

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.22.