A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370967. látogatója

Budapest

2017. április 26.,

szerda


 

60. szám


 

Ára: 4830 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2017. (IV. 26.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
6712
20/2017. (IV. 26.) FM rendelet
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről
6717
21/2017. (IV. 26.) FM rendelet
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról
6750
22/2017. (IV. 26.) FM rendelet
Az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról
6794
1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának felújításáról
6820
1229/2017. (IV. 26.) Korm. határozat
Az EFOP-3.4.3-16 azonosító számú („Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról
6820
1230/2017. (IV. 26.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosító számú („A Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről
6823
1231/2017. (IV. 26.) Korm. határozat
A TOP-1.2.1-15 azonosító számú („Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című) felhívásra benyújtott, Vaja és Vásárosnamény települések területén, valamint Szenna településen és környezetében megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról
6825
34/2017. (IV. 26.) ME határozat
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
6828

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.