A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. április 25.,

kedd


 

59. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet
A Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
6696
144/2017. (IV. 25.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
6697
1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
A 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról
6697
1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról
6701
1223/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
Az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programja folytatásának támogatásáról
6705
1224/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
A MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
6705
1225/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
A FUEN programjainak és működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
6705
1226/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
A budapesti elővárosi közösségi közlekedés támogatása jogcím túllépésének jóváhagyásáról
6708
1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források biztosításáról
6708

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.