A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. április 24.,

hétfő


 

58. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
11/2017. (IV. 24.) MNB rendelet
A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályon kívül helyezéséről
6682
19/2017. (IV. 24.) FM rendelet
Egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
6683
12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet
Egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6686
137/2017. (IV. 24.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6691
138/2017. (IV. 24.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6691
139/2017. (IV. 24.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6692
140/2017. (IV. 24.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
6692
141/2017. (IV. 24.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6693
142/2017. (IV. 24.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6693
143/2017. (IV. 24.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
6694
1220/2017. (IV. 24.) Korm. határozat
Egyes állami tulajdonú sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
6694

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.