A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371147. látogatója

Budapest

2017. április 18.,

kedd


 

56. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
6582
14/2017. (IV. 18.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
6586
7/2017. (IV. 18.) AB határozat
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 7/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6624
8/2017. (IV. 18.) AB határozat
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1) és (4) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
6632
9/2017. (IV. 18.) AB határozat
A Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.Kpk.27.058/2014/1/I. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
6651
1218/2017. (IV. 18.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számú ["Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése - szakaszolt projekt" című] projekt támogatásának növeléséről
6656
33/2017. (IV. 18.) ME határozat
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről
6658

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.