A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. április 12.,

szerda


 

55. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
93/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
6564
94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet
A Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
6565
11/2017. (IV. 12.) NFM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet fejlesztési célú járművek tesztelésével összefüggő módosításáról
6567
132/2017. (IV. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
6576
133/2017. (IV. 12.) KE határozat
Bírói felmentésről
6576
134/2017. (IV. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6576
135/2017. (IV. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6577
136/2017. (IV. 12.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6577
1214/2017. (IV. 12.) Korm. határozat
A karitatív tevékenységet folytató szervezetek tömeges bevándorlással összefüggő tevékenységének támogatásához szükséges 2017. évi források biztosításáról
6577
1215/2017. (IV. 12.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezményt kihirdető 2014. évi II. törvény szerinti egyes feladatok végrehajtásáról
6578
1216/2017. (IV. 12.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6579
1217/2017. (IV. 12.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
6579

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.