A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2017. április 11.,

kedd


 

54. szám


 

Ára: 1995 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi XXVI. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC–GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
4410
2017. évi XXVII. törvény
Az EU–LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
6519
2017. évi XXVIII. törvény
A nemzetközi magánjogról
6527
2017. évi XXIX. törvény
Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
6552
18/2017. (IV. 11.) FM rendelet
A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról
6557
32/2017. (IV. 11.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
6561

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.