A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371430. látogatója

Budapest

2017. április 10.,

hétfő


 

53. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi XXV. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
4327
83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
A népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról
4329
84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4330
85/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4333
86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
4334
87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról
4335
88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4335
89/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4338
90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
A Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4339
91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
Az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4341
92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet
A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4342
13/2017. (IV. 10.) MvM rendelet
A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet és a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosításáról
4345
4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet
A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról
4346
17/2017. (IV. 10.) FM rendelet
Az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
4349
1182/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
Az Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a tagállamok részéről kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás (e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatokról
4356
1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról
4357
1184/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről
4358
1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
Az Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról
4359
1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
Az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről
4359
1187/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A titkosszolgálati adathordozóknak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére történő átadásáról és az ezen adathordozókon rögzített adattartalom tudományos feldolgozásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról
4360
1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról
4361
1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról
4361
1190/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
4364
1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és előirányzat-átcsoportosításról
4366
1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével összefüggő módosításáról
4368
1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
4370
1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról
4372
1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról
4374
1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő forrásvesztésének kompenzációjáról
4376
1197/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről
4376
1198/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
Az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
4377
1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A fertőd-eszterházai Esterházy-kastély fejlesztéséről
4382
1200/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
Az eszterházai operaház rekonstrukciójának lehetőségeit vizsgáló bizottságról
4384
1201/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások támogatásáról
4385
1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosításáról
4386
1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről
4387
1204/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakítása, valamint Nyíregyháza megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Sóstó fejlesztési program megvalósítása keretében négycsillagos szálloda fejlesztése tárgyú beruházások megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról
4388
1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
4389
1206/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, a 8. számú főút Várpalotát elkerülő II. szakaszának fejlesztésére és a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak kapacitásbővítésére irányuló projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról
4389
1207/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt – KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű – „E-közbeszerzés” megnevezésű projektjének tekintetében felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról szóló 1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
4392
1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
4392
1209/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú [„Tavaink Által – Oroszlány (Majk)–Kecskéd–Környe–Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz” című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
4394
1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program 19.2.1. és 19.4.1. azonosító számú intézkedésével és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
4396
1211/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A VP1-1.2.2-16-1819248382 azonosító számú („VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról
4402
1212/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4404
1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozat
A debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról
4404
28/2017. (IV. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4406
29/2017. (IV. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4406
30/2017. (IV. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
4407
31/2017. (IV. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron, Magyarcsanád és Cenad (Nagycsanád) települések közötti Maros-híd, valamint a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
4407

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.