A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371434. látogatója

Budapest

2017. április 7.,

péntek


 

52. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
Az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
4316
80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4318
81/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
4318
82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet
A Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4319
1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat
A kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről
4321
1180/2017. (IV. 7.) Korm. határozat
A Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
4322
1181/2017. (IV. 7.) Korm. határozat
A szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébániatemplom felújításához szükséges egyes intézkedésekről
4322

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.