A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. április 3.,

hétfő


 

49. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
75/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
4232
76/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet
Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról
4235
77/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
4235
3/2017. (IV. 3.) IM rendelet
A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
4236
4/2017. (IV. 3.) IM rendelet
A civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról
4237
1170/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges kötelezettségvállalás
4295
1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztési koncepciójáról
4295
1172/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett rendkívüli helyzet megoldása érdekében szükséges intézkedésekről
4296
1173/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról
4296
1174/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
4297
1175/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Programmal és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programmal összefüggő korrekciós tételek végrehajtásának jóváhagyásáról
4299
1176/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz megvalósítása)” című] projekt műszaki tartalmának bővüléséről
4300
1177/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
A Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatásáról
4302
1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról
4304

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.