A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371210. látogatója

Budapest

2017. március 31.,

péntek


 

48. szám


 

Ára: 1365 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
69/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról
4202
70/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
4204
71/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
4207
72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
Az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4207
73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
A Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4209
74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet
A Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4211
10/2017. (III. 31.) NFM rendelet
A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról
4213
1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat
A hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről
4222
1164/2017. (III. 31.) Korm. határozat
Az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezésével és a sportegészségügyi ellátás fejlesztésével kapcsolatos egyes kérdésekről
4224
1165/2017. (III. 31.) Korm. határozat
A Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
4226
1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról
4226
1167/2017. (III. 31.) Korm. határozat
A szentegyházi Gyermekfilharmónia 2017. július 1-jei ”Canada Day” ünnepre való kiutazásának támogatása érdekében történő forrásbiztosításról
4227
1168/2017. (III. 31.) Korm. határozat
A 2007–2013 Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2017. március 31-éig történő sikeres zárása érdekében az annak keretében finanszírozott kisléptékű határon átnyúló közutakon létesített határátkelőhelyek megnyitásáról
4228
1169/2017. (III. 31.) Korm. határozat
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosító számú [„Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (KKMO 1)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
4228

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.