A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2017. március 23.,

csütörtök


 

43. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi XXI. törvény
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról
4026
67/2017. (III. 23.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
4031
68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet
A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
4031
3/2017. (III. 23.) BM rendelet
A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról
4034
14/2017. (III. 23.) FM rendelet
A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
4038
117/2017. (III. 23.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
4100

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.