A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371147. látogatója

Budapest

2017. március 22.,

szerda


 

42. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
66/2017. (III. 22.) Korm. rendelet
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
4008
2/2017. (III. 22.) NGM rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról
4010
Köf.5046/2016/8. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
4012
8/2017. (III. 22.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
4016
115/2017. (III. 22.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
4016
116/2017. (III. 22.) KE határozat
Rektori megbízásról
4017
1158/2017. (III. 22.) Korm. határozat
Ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról
4017
1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat
A gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról
4018
1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat
A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról
4018
1161/2017. (III. 22.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
4022
25/2017. (III. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
4023
26/2017. (III. 22.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
4023

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.