A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2017. március 20.,

hétfő


 

40. szám


 

Ára: 3255 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
3911
60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról
3917
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról
3928
62/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
3930
63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3936
64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
Az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3937
65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3938
1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat
Az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről
3941
1140/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatásáról
3944
1141/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozásról
3945
1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról
3945
1143/2017. (III. 20.) Korm. határozat
Az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
3946
1144/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról
3947
1145/2017. (III. 20.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
3948
1146/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. "Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztés" prioritása keretében további kiemelt fejlesztések nevesítésével kapcsolatos feladatokról
3958
1147/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú ("A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
3959
1148/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
3961
1149/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A "Gubacsi vasúti híd átépítése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
3967
1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
3969
1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
3969
1152/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. "CrossBorder Rail" projektének támogatása érdekében történő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról
3972
1153/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről
3974
1154/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és hatékonyságának javításáról
3974
1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
3975
1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról
3982
24/2017. (III. 20.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény módosított szövegének létrehozására adott felhatalmazásról
3985

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.