A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371436. látogatója

Budapest

2017. január 12.,

csütörtök


 

4. szám


 

Ára: 735 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
A Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központja Statútumának kihirdetéséről
82
3/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
92
4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
A munkaerő mobilitásának elősegítése céljából egyes kormányrendeletek, valamint az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
93
5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
94
6/2017. (I. 12.) Korm. rendelet
A Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
97
1014/2017. (I. 12.) Korm. határozat
A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról
99
1015/2017. (I. 12.) Korm. határozat
@Tart2 = A Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
99
8/2017. (I. 12.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről és új tagok kijelöléséről
100

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.