A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. március 20.,

hétfő


 

39. szám


 

Ára: 8610 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi XVII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1779
2017. évi XVIII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
3570
2017. évi XIX. törvény
Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről
3695
2017. évi XX. törvény
A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
3862
50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról
3866
51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
3870
52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
3875
53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3885
54/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
3887
55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007.
3888
56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az "okos város", "okos város módszertan" fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról
3889
57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról
3894
58/2017. (III. 20.) Korm. rendelet
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországra szállításával és a milánói projekt lezárásával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről
3895
1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A 2017-2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról
3896
1129/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről
3899
1130/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezéséről
3899
1131/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Budapesti Zsidó Hitközség zuglói zsinagógája helyreállításának támogatásával összefüggő feladatokról
3901
1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat
Tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
3903
1133/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról
3903
1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról
3904
1135/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról
3905
1136/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról
3907
1137/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén" című) projekt forrásszerkezetének módosításáról
1138/2017. (III. 20.) Korm. határozat
A Szíriai Arab Köztársaságban 2011 márciusa óta elkövetett, nemzetközi jogot sértő legsúlyosabb bűncselekmények miatti nyomozást és későbbi felelősségre vonást előmozdító Nemzetközi, Pártatlan és Független (ENSZ) Mechanizmus beindításához szükséges pénzügyi hozzájárulásról

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.