A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371171. látogatója

Budapest

2017. március 17.,

péntek


 

38. szám


 

Ára: 2310 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről
1723
45/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
1723
46/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
1724
47/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
1724
48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
1725
49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
1728
9/2017. (III. 17.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról
1730
10/2017. (III. 17.) MvM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
12/2017. (III. 17.) FM rendelet
A baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról
1738
13/2017. (III. 17.) FM rendelet
Az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
1741
1120/2017. (III. 17.) Korm. határozat
Az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról
1769
1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat
A központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről
1770
1122/2017. (III. 17.) Korm. határozat
A mobil távközlési szolgáltatások központosított közbeszerzés keretében történő igénybevételéről
1770
1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat
Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről
1771
1124/2017. (III. 17.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról
1771
1125/2017. (III. 17.) Korm. határozat
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról
1772
1126/2017. (III. 17.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1774
1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat
Az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről
1776

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.