A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. március 16.,

csütörtök


 

37. szám


 

Ára: 6720 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2017. évi III. törvény
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
977
2017. évi IV. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
1559
2017. évi V. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
1574
2017. évi VI. törvény
A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
1603
2017. évi VII. törvény
A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről
1613
2017. évi VIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1626
2017. évi IX. törvény
A Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
1635
2017. évi X. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről
1658
2017. évi XI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
1666
2017. évi XII. törvény
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar–ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1667
2017. évi XIII. törvény
Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról
1678
2017. évi XIV. törvény
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
1679
2017. évi XV. törvény
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
1680
2017. évi XVI. törvény
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról
1681
105/2017. (III. 16.) KE határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
1686
106/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1689
107/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1690
108/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1692
109/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1696
110/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1702
111/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1707
112/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1712
113/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1713
114/2017. (III. 16.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1717

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.