A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371436. látogatója

Budapest

2017. március 10.,

péntek


 

34. szám


 

Ára: 3570 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2017. (III. 10.) BM rendelet
Az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a "Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról - 2016" című határokmány jóváhagyásáról
846
10/2017. (III. 10.) FM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
904
5/2017. (III. 10.) AB határozat
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 35000-3156-1/2015.ált. számú határozata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-1169-2/2015.ált. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról
907
6/2017. (III. 10.) AB határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
920
5/2017. (III. 10.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
930
6/2017. (III. 10.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
930
74/2017. (III. 10.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
931

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.