A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2017. március 7.,

kedd


 

33. szám


 

Ára: 2940 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
38/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről
777
39/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről
791
40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
798
41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
798
42/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
799
43/2017. (III. 7.) Korm. rendelet
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról
800
3/2017. (III. 7.) NMHH rendelet
A rádióberendezések tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és tevékenységük részletes szabályairól
801
7/2017. (III. 7.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
805
8/2017. (III. 7.) MvM rendelet
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
809
3/2017. (III. 7.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
810
1/2017. (III. 7.) IM rendelet
A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
820
6/2017. (III. 7.) NFM rendelet
Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet módosításáról
821
Köf.5040/2016/3. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
822
Köf.5042/2016/5. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
828
Köf.5043/2016/6. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
832
73/2017. (III. 7.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
837
1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat
A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról
837
1111/2017. (III. 7.) Korm. határozat
A Kína-Közép-Kelet-Európa együttműködés miniszterelnöki csúcstalálkozójának magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról
839
1112/2017. (III. 7.) Korm. határozat
A Széchenyi István Egyetemen megvalósuló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ részére történő forrás biztosításáról
840
1113/2017. (III. 7.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma beruházáshoz kapcsolódóan felmerült többletforrás szükséglet biztosításáról
840
1114/2017. (III. 7.) Korm. határozat
Az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról
841
1115/2017. (III. 7.) Korm. határozat
A kőszegi "KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék" nemzeti program megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatásáról
842
22/2017. (III. 7.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, valamint a Bahamai Közösség Kormánya, Brunei Darussalam Kormánya, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület Kormánya, Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya, Panamai Köztársaság Kormánya, Szingapúri Köztársaság Kormánya között a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
844
23/2017. (III. 7.) ME határozat
Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
844

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.