A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371150. látogatója

Budapest

2017. február 24.,

péntek


 

28. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról
612
2/2017. (II. 24.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
613
1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról
615
1095/2017. (II. 24.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
617
1096/2017. (II. 24.) Korm. határozat
A Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
617

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.