A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8370465. látogatója

Budapest

2017. február 23.,

csütörtök


 

27. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2017. (II. 23.) MNB rendelet
Az „Árpád-házi Szent Margit” arany emlékérme kibocsátásáról
600
5/2017. (II. 23.) MNB rendelet
Az „Árpád-házi Szent Margit” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
602
Köf.5030/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
604
1/2017. (II. 23.) OGY határozat
Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról
608
2/2017. (II. 23.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
608
3/2017. (II. 23.) OGY határozat
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
609
4/2017. (II. 23.) OGY határozat
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
609

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.24.