A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371171. látogatója

Budapest

2017. február 16.,

csütörtök


 

24. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2017. (II. 16.) MNB rendelet
A „Kossuth Zsuzsanna” ezüst emlékérme kibocsátásáról
554
3/2017. (II. 16.) MNB rendelet
A „Kossuth Zsuzsanna” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
555
1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről
557
2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
A nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
560

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.