A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371147. látogatója

Budapest

2017. december 29.,

péntek


 

233. szám


 

Ára: 17745 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól
39558
40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletnek a 2017. évi felhasználási szabályok módosítására és a 2018. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
39757
48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
39810
49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
39819
50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
39849
51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
39895
52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet
Az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39910
58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról
39981
59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet
Egyes árszabályozással összefüggő energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39988
36/2017. (XII. 29.) AB határozat
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. §-a szerinti eljárással kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról
39993

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.