A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371436. látogatója

Budapest

2017. december 29.,

péntek


 

232. szám


 

Ára: 19635 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
39061
13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének feladat- és hatáskörébe tartozó NMHH rendeletek módosításáról
39362
41/2017. (XII. 29.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról
39369
39/2017. (XII. 29.) BM rendelet
A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól
39373
40/2017. (XII. 29.) BM rendelet
A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó és más miniszteri rendeletek módosításáról
39376
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
39395
42/2017. (XII. 29.) BM rendelet
Az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39418
43/2017. (XII. 29.) BM rendelet
A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról
39512
44/2017. (XII. 29.) BM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
39515
37/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
39542
38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel és az országos társ-gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról
39544
39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet
A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról
39547
70/2017. (XII. 29.) FM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
39548
36/2017. (XII. 29.) IM rendelet
A nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó viszonosság megállapításáról
39552
57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet
A Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról
39553
2148/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának elkészítéséről és a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről
39556

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.29.