A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371004. látogatója

Budapest

2017. december 29.,

péntek


 

231. szám


 

Ára: 11760 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól
38768
486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról
38769
487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól
38770
488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
38775
489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól
38777
490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról
38782
491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól
38783
492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
38787
493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól
38790
494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről
38790
495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről
38796
496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól
38799
497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38799
498/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
38803
499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
38804
500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról
38806
501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól
38807
502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról
38807
503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról
38810
504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38813
505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről
38853
506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról
38855
507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38857
508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet
38897
509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről
38917
510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
38918
511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról
38939
512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról
38943
513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről
38944
514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól
38947
515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól
38949
516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38956
517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról
38969
518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
38970
519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
38988
520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
38989
521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
38989
522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
38991
523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
38992
524/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
38994
525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
38995
526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
39013
527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi nyaralóhajózás hátterének megteremtésével és a pilot programmal összefüggő módosításáról
39014
528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
39015
529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól
39018
530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről
39020
2122/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jelentős egyszerűsítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
39032
2123/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről
39032
2124/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről
39033
2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
39034
2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről
39035
2127/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
Az egyes európai uniós beruházásokkal kapcsolatos európai ügynökségi zárójelentésről
39037
2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról
39038
2129/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító regionális közlekedési központok és a Volánbusz Zrt. 2017. évi finanszírozásáról
39039
2130/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A magyar–ukrán határtérség közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről
39040
2131/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés előzetes tematikájáról és a részvételhez szükséges előkészítő feladatokhoz kapcsolódó működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről
39042
2132/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése szerinti sikertelen végrehajtási eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer teljesítéséhez 2017. évben szükséges forrás biztosításáról
39042
2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
39043
2134/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
39044
2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
39045
2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány programjainak és célkitűzéseinek támogatása érdekében történő forrás biztosításáról
39046
2137/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nemzeti Hauszmann Terv keretében a Lovarda út és a Hunyadi udvar közötti rámpa, valamint a Várgarázs II. és istálló beruházásához szükséges további források biztosításáról
39047
2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
Egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
39047
2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról
39048
2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásáról
39049
2141/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
39050
2142/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Tatabánya Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
39050
2143/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
Egyes egyházi, önkormányzati, illetve egyéb fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról
39050
2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról
39053
2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
39053
2146/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
A kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről szóló 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról
39057
2147/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
Az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról
39057

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.27.