A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371431. látogatója

Budapest

2017. december 28.,

csütörtök


 

230. szám


 

Ára: 7035 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
38591
466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról
38624
467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Kormányzati Adatközpont működéséről
38630
468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól
38642
469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről
38645
470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről
38648
471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól
38653
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
38654
473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
38674
474/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
38678
475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
38678
476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról
38697
477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
38699
478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
38701
479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
38701
480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
38704
481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról
38708
482/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
38713
483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
38717
484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
A nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
38729
2091/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásából eredő feladatok ellátásáról
38731
2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról
38731
2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről
38732
2094/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az utazási vállalkozók által végzett tevékenységek állami ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatáról
38732
2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
38733
2096/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
38737
2097/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Miskolci Egyetemen létrehozandó Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár létrehozása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
38738
2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról
38738
2099/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
38739
2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről
38740
2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A 2018–2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
38740
2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről
38741
2103/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról
38742
2104/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről
38742
2105/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a közreműködésükkel megvalósuló projektek finanszírozásáról
38743
2106/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítani tervezett, a Budapest, Rákos és Hatvan állomások közötti vasúti vonalszakaszt érintő projektek forrásszerkezetének módosításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról
38744
2107/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú („Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése” című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról
38744
2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
38746
2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú („Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt” című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról
38748
2110/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az „A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. egyedi extenzív haltermelési technológiája által kialakított és fenntartott természetvédelmi értékek és környezetvédelmi szolgáltatások támogatása” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
38750
2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
38750
2112/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az AUTÓ UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
38753
2113/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Szent István Egyetemmel és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú („Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása” című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról
38753
2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
38754
2115/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Drávaszög közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről
38756
2116/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítéséről és finanszírozásának biztosításáról
38757
2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról
38757
2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról
38758
2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról
38759
2120/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásbiztosításról
38760
2121/2017. (XII. 28.) Korm. határozat
A Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
38760

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.