A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8371432. látogatója

Budapest

2017. február 15.,

szerda


 

23. szám


 

Ára: 420 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
548
34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet
A Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
550

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.28.